Ψηφίδες

Ψηφίδες σε διάφορα χρώματα και κοκκομετρίες, για εδαφοκαλύψεις και διαμορφώσεις κήπων, παρτεριών , διαδρόμων και πρανών.

Διατίθενται ακόμη γυάλινες ψηφίδες διαφόρων χρωμάτων από ανακυκλωμένο γυαλί.