Εξειδικευμένα Προιόντα

Για τον καθαρισμό και την συντήρηση των φυσικών πετρωμάτων
Αντλίες , δεξαμενές , στόμια και ομιχλωτές για συντριβάνια , λίμνες και στοιχεία νερού.
GRAVELFIX -LINE GREEN για συγκράτηση-οριοθέτηση σε εδαφοκαλύψεις με ψηφίδες και βότσαλα.
GABIONS Συρματοκιβώτια για αυλότοιχους, διαχωρισμό χώρων , πρανή και ειδικές κατασκευές.