Πληροφορίες

Διαστάσεις:  7-10mm 

Συσκευασία:  Σακί 20kg

    Γυαλί πράσινο

    Εφαρμογές