Πληροφορίες

Διαστάσεις:  2-8mm , 11-16mm 

Συσκευασία: Σακί 20kg  , Μεγασάκος(Big Bag)  1000 kg 


    Ποταμίσια

    Εφαρμογές