Πληροφορίες

Διαστάσεις:   11-16mm

Συσκευασία: Σακί 20kg  , Μεγασάκος(Big Bag)  1000 kg 


    Metal Silk

    Εφαρμογές