Πληροφορίες

Παραδίδονται σε ραβδάκια διατομής 10x7mm και μήκους 15-20cm, ενώ η χρέωση τους γίνεται με το βάρος.

    Μαύρη

    Εφαρμογές