Πληροφορίες

Διαστάσεις:  5-10mm , 11-16mm ,  15-30mm

Συσκευασία: Σακί 20kg  , Μεγασάκος(Big Bag)  1000 kg 


    Μαύρη

    Εφαρμογές