Πληροφορίες

Διαστάσεις:  11-16mm

Συσκευασία: Σακί 15kg  , Μεγασάκος(Big Bag)  700 kg 


    Λάβα

    Εφαρμογές