Πληροφορίες

Διαστάσεις:  7-10mm 

Συσκευασία:  Σακί 20kg   

    Γυαλί μπλε

    Εφαρμογές