Πληροφορίες

Διαστάσεις:    15-30mm

Συσκευασία: Σακί 20kg  , Μεγασάκος(Big Bag)  1000 kg 


    Όνυχας

    Εφαρμογές