Επενδύσεις Δαπέδου

Σχιστόπλακες, γρανίτες, μάρμαρα, ασβεστολιθικά και αμμολιθικά πετρώματα με φυσική σχιστή, αλλα και επεξεργασμένη επιφάνεια (κομμένη, αμμοβολημένη, φλογισμένη, αντικέ ) σε πολλές ακανόνιστες, κομμένες και πελεκητές διαλογές για δάπεδο, σκαλοπάτια, σοβατεπί, καπάκια και <<ποδιές>> τζακιών.