Πληροφορίες

Υλικό : Σχιστόλιθος
Χρώμα : Γκρι
Διαστάσεις :40x60x2cm ,30cm x ελεύθερα μήκη 
Επιφάνεια : Φυσική
Χρήσεις : Εσωτερικοί /Εξωτερικοί χώροι


    Καβάλας Πελεκητό

    Εφαρμογές