Διαλογές – Διαστάσεις – Συσκευασία

Διαθέσιμες διαστάσεις :

  • 1-2 εκ
  • 2-4 εκ
  • 5-12 εκ

Συσκευασία : 

  • Σακί 20 kg 
  • Μεγασάκος (Big Bag) 1ton


    Ποταμίσιο

    Εφαρμογές