Πληροφορίες

Σχιστόπλακες (με αρμό):
2τεμ 10 x 10cm
4τεμ 10 x 20cm
2τεμ 20 x 20cm
3τεμ 20 x 30cm


    Τίγρης

    Εφαρμογές