Διαλογές – Διαστάσεις – Συσκευασία

  • 10-25×10-25×20-60 cm
  • 1,5ton /plt
  • 2-3m2/ton


    Καρύστου καφέ φυσικό

    Εφαρμογές