Διαλογές – Διαστάσεις – Συσκευασία

  • 5-10×5-10×20-40 cm
  • 15m2 /plt


    Καρύστου μαύρο φυσικό

    Εφαρμογές