Διαλογές – Διαστάσεις – Συσκευασία

  • 3-5×3-5×20-40 cm
  • 15-18m2 /plt


    Χρυσαφί φιλέτο

    Εφαρμογές