Πληροφορίες

Κομμένες πέτρες διαφόρων διαστάσεων κολλημένες μεταξύ τους .


    Καρύστου πράσινο

    Εφαρμογές