Πληροφορίες

Κομμένες πέτρες διαφόρων διαστάσεων κολλημένες μεταξύ τους .


    Καρύστου μαύρο

    Εφαρμογές