Πληροφορίες

Υλικό : Ασβεστόλιθος
Χρώμα : Μαύρο
Διαστάσεις :40x60x2cm ,30cm x ελεύθερα μήκη 
Επιφάνεια : Φυσική
Χρήσεις : Εσωτερικοί /Εξωτερικοί χώροι


    Καρύστου Μαύρο Πελεκητό

    Εφαρμογές