Πληροφορίες

Υλικό : Αμμόλιθος
Χρώμα : Ώχρα
Διαστάσεις :

Βυζαντινό σχέδιο (με αρμό)
16,68m2/κβτ
4τεμ 26 x 26cm
2τεμ 26 x 56cm
4τεμ 56 x 56cm
2τεμ 56 x 86cm

Πλάκες :

40x60x2-3cm 

Επιφάνεια : Φυσική
Χρήσεις : Εξωτερικοί χώροι


    Βυζαντινά σχέδια Ωχρά

    Εφαρμογές