Πληροφορίες

Υλικό : Σχιστόλιθος
Χρώμα : Γκρι
Διαστάσεις :
Σχιστόπλακες (με αρμό)
16,68m2/κβτ
4τεμ 26 x 26cm
2τεμ 26 x 56cm
4τεμ 56 x 56cm
2τεμ 56 x 86cm
Πλάκες γρανίτη (χωρίς αρμό)
14,66m2/κβτ
4τεμ 26 x 26cm
2τεμ 26 x 52cm
4τεμ 52 x 52cm
2τεμ 52 x 78cm
Επιφάνεια : Φυσική
Χρήσεις : Εξωτερικοί χώροι


    Βυζαντινά σχέδια Καβάλας

    Εφαρμογές