Πληροφορίες

Υλικό : Αμμόλιθος
Χρώμα : Άμμος
Διαστάσεις :
Σχιστόπλακες (με αρμό)
16,68m2/κβτ
4τεμ 26 x 26cm
2τεμ 26 x 56cm
4τεμ 56 x 56cm
2τεμ 56 x 86cm

Επιφάνεια : Φυσική
Χρήσεις : Εξωτερικοί χώροι


    Βυζαντινά σχέδια Άμμος

    Εφαρμογές