Διαλογές – Διαστάσεις – Συσκευασία

• Aκανόνιστα 8-12τεμ/m2, πάχους 15-25mm σε ξυλοκιβώτια 20m2


    Στάχυ

    Εφαρμογές