Διαλογές – Διαστάσεις – Συσκευασία

• Normal  7-9 τεμ/m2, πάχους 15-30mm, παλέτα 28 σειρών για 25m2


    Πορφύρης

    Εφαρμογές