Διαλογές – Διαστάσεις – Συσκευασία

• Normal ψιλά 7-9 τεμ/m2, πάχους 12-22mm, παλέτα 33 σειρών για 30m2
• Normal χοντρά 7-9 τεμ/m2, πάχους 15-30mm, παλέτα 28 σειρών για 25m2
• Extra 4-6 τεμ/m2, πάχους 25-40mm, παλέτα 23 σειρών για 20m2
• Σκεπόπλακα 4-5 τεμ/m2, πάχους 12-22mm, παλέτα 25 σειρών για 20m2
• Extra-extra 3-4 τεμ/m2, πάχους 30-45mm, ξυλοκιβώτιο 12-15m2

    Καβάλας

    Εφαρμογές