Διαλογές – Διαστάσεις – Συσκευασία

• Aκανόνιστα 5-8τεμ/m2, πάχους 20-40mm σε παλέτες/ 20m2


    Καρύστου wood

    Εφαρμογές