Κυβόλιθοι - σύντομη παρουσίαση

Share to

Κυβόλιθοι – Σύντομη Παρουσίαση – Τοποθέτηση

Γενικά σαν κυβόλιθοι χρησιμοποιούνται περισσότερο πυριγενή πετρώματα (πλουτωνίτες όπως γρανίτες, βασάλτες, πορφυρίτες, κ.α.), τα οποία λόγω της γεωλογικής τους σύστασης παρουσιάζουν πολύ καλές φυσικο-μηχανικές αντοχές.

Οι κυβόλιθοι “σπάζονται” σε μεγάλες μηχανικές πρέσες, γι’ αυτό και οι διαστάσεις τους αποκλίνουν πάντα (κατά περίπου +/- 2 cm).

Λόγω αυτών των φυσικών αποκλίσεων οι κυβόλιθοι πωλούνται σε Ευρώ/t, επειδή ανάλογα με τον τρόπο δουλειάς του τεχνίτη (διαφορετικό αρμολόγημα) διαφοροποιείται και η κάλυψη, δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα ανά τόνο.

Γενικά κυβόλιθοι πάχους 10cm δίνουν κάλυψη 4.5-5 m2/t, ενώ αυτοί με 5cm πάχος 9-10 m2/t.

Γι αυτό τον λόγο οποιαδήποτε τιμή σε Ευρώ/m2 μπορεί να είναι μόνο ενδεικτική.

 

Τρόποι τοποθέτησης

Οι κυβόλιθοι μπορούν να τοποθετηθούν με διάφορους τρόπους ανάλογα με την καταπόνηση που θα δεχτούν στον συγκεκριμένο χώρο.

Έτσι σε περιπτώσεις χώρων όπου διέρχονται οχήματα κάθε τύπου πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετούνται σε υπόστρωμα τσιμέντου ανάλογου μεγέθους.

Σε περιπτώσεις χώρων όπου οι καταπονήσεις προέρχονται μόνο από πεζούς, τότε οι κυβόλιθοι μπορούν να τοποθετηθούν σε υπόστρωμα από συμπιεσμένα αδρανή.

Ανάλογα με το είδος, το βάθος, την διαστρωμάτωση (π.χ. χοντρό σκύρο-ψιλό σκύρο-τριμμένη πέτρα) και την συμπίεση των αδρανών επιτυγχάνονται τόσο διαφορετικές αντοχές όσο και ικανοποιητική απορροή των ομβρίων.

Η αρμολόγηση τους μπορεί να γίνει
• με σουβά ή έτοιμους αρμόστοκους
• με στεγνό τσιμέντο και άμμο
• με άμμο ή τριμμένη πέτρα
• με χώμα για να “δέσει” με την ανάπτυξη πρασίνου

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καθαρισμό και την προστασία των πετρωμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα.