Πληροφορίες

Διαστάσεις : 20-35 εκ  , 35-50 εκ

Συσκευασία : Ξυλοκιβώτιο , παλέτα


    Ποταμίσιο

    applied