Πληροφορίες

Διαστάσεις 30-50εκ

Συσκευασία : Παλέτα


    Καρύστου Wood

    applied