Πληροφορίες

Διαστάσεις : 25-40εκ  ,  40-70εκ.

Συσκευασία σε ξυλοκιβώτιο η παλέτα


    Καβάλας

    applied