Πληροφορίες

Διαστάσεις 25-40εκ  , 40-70εκ

Συσκευασία : Παλέτα


    Κίτρινος Γρανίτης

    applied