Χώρος ψυχαγωγίας στην περιοχή Αλλατίνι, Θεσσαλονίκη