Δημόσιες Τοποθεσίες

Bergen op Zoom Square, Ολλανδία

Bergen op Zoom square Holland
Bergen op Zoom-1
Bergen op Zoom-2
Bergen op Zoom-3
Bergen op Zoom square Holland
Bergen op Zoom square Holland
Bergen op Zoom-1
Bergen op Zoom-2
Bergen op Zoom-3
Bergen op Zoom square Holland

Προμήθεια κομμένων πλακών Συκής για την επίστρωση της κεντρικής πλατείας στη πόλη Bergen op Zoom στην Ολλανδία.