ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

ΔΡΑΣΗ 2
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επιχείρηση “ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ” ως Δικαιούχος του Προγράμματος “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης”, Δράση 2, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόκειται να υλοποιήσει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για την επιχείρηση και τους εργαζόμενούς της.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει Δράσεις Κατάρτισης και Δράσεις Συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, προσωπικού και οργανωτικών συστημάτων και διαδικασιών της επιχείρησης.

Οι Δράσεις Κατάρτισης του Σχεδίου που θα υλοποιηθούν, είναι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 170 ΩΡΕΣ
(102 – 68)
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Γιαννιτσών 31, (ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.) – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “PANGEA”

Για πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους της επιχείρησης, αρμόδιο είναι το τμήμα προσωπικού της επιχείρησης.